Peatöövõtt maja ehitustööd “võtmed kätte”

„Võtmed kätte“ pakett sisaldab:

 • Mullatööde tegemine
 • Kommunikatsioonitrasside rajamine
 • Vundamentide ehitus
 • Põrandate valamine
 • Kandvate ja mittekandvate seinte ehitus
 • Vahelagede ehitus
 • Katuse ehitus
 • Seinte ja lagede katete paigaldus
 • Vaheseinte ehitus
 • Soojustus ja isolatsioonitööd
 • Siseviimistlustööd
 • Välisviimistlustööd
 • Eritööd (vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, küte, elekter)

Kui soovid, aitame ka kolida.

Ehituse omanikujärelevalve

Teostame ehituse omanikujärelevalvet mille käigus kontrollime kas ehitaja:

 • ehitab vastavalt projektile;
 • ehitab vastavalt ehitusnormidele;
 • peab ehituspäevikut;
 • koostab kaetud tööde kohta kaetud tööde aktid;
 • esitab kasutatud materjalide kohta vastavustunnistused.

Üldehitustööd

Teostame erinevaid üldehitustöid. Alates mullatöödest ja vundamentidest ning lõpetades katuste ehitusega.

Remonditööd

Teeme sinu majas või korteris nii pisemaid remonditöid kui ka kapitaalremonti.

Viimistlustööd

Teostame plaatimistöid, hüdroisolatsiooni paigaldust, parkettide paigaldust ja krohvitöid. Samuti värvimist.

Fassaaditööd

Soojustame fassaade koos lõppviimistlusega. Lõppviimistlusena kasutame erinevaid krohvi ja värvitüüpe.

Katuste ehitus

Paigaldame järgmiseid katusekatteid:

 • Kivikatused (betoonkivi, savikivi)
 • SBS katted (lamekatustel)
 • Plekist katted (Kiviprofiil, Klassic profiil, trapets)
 • Bituumensindel katusekate
 • Bituumenlaineplaatidest katusekate

Paigaldame ka katuseaknaid ja vihmaveesüsteeme

Vundamentide ehitus

Ehitame peamiselt Raudbetoonist taldmikul lintvundamente. Samuti ka postvundamente. Põhilisteks materjalideks on fibo kergplokid ja raudbetoon. Vundamentide alused tihendame ja kontrollime spetsiaalsete seadmetega, et ebameeldivaid vajumisi vältida. Vundamentide soojustuseks kasutame peamiselt pinnasesse sobivaid EPS soojustusplaate.

Eritööd (vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, küte, elekter)

Koostöös heade partneritega teeme ka kõiki eritöid. Ventilatsioonitööde puhul teostame süsteemi passitamise, elektritööde osas teostame mõõdistused ja väljastame vastavustunnistuse.

Ehituseelarvete koostamine

Teostame kontrolleelarveid. Eelarve sisaldab turuhindu.