Korralik maja, mis vastab Teie maitsele ja peab remondita vastu aastakümneid

Fakt: ehitusturul on palju tegijaid, kellel puudub professionaalne kogemus ja kvalifikatsioon korraliku maja ehitamiseks

Kvaliteetselt tehtud maja peab vastu pidama aastaid, vastama Teie maitsele ja vajadustele, olema vastupidav Eesti karmile ilmastikule, vastama ehitusnormidele, olema ohutu ja tervisesõbralik ning mahtuma Teie eelarvesse. Meie ehitame Teile just sellise maja.

Miks tekitab majaehitus sageli suurt peavalu

Paljud loobuvad oma maja ehitamisest, kuna see tundub liiga närvesööv ettevõtmine. Tõsi on see, et häid ehitajaid on keeruline leida – venitatakse tähtaegadega, tehakse lohakat tööd, kasutatakse kogemusteta ehitusmehi, pannake ettemaksuga jooksu või ehitatakse maja, mis vajab hiljem iga poole aasta tagant remonti. Suured ja tuntud ehitusettevõtted küsivad aga hinda, mis enamikule eraomanikest käib lihtsalt üle jõu.

Seetõttu on omanik sageli sunnitud hakkama töödejuhatajaks, järelvalveametnikuks, projektijuhiks, tellijaks ja sageli ka töömeheks, et maja saaks just selline nagu peab.

Kui soovite, et Teie maja ehitus oleks kulgeks efektiivselt, püsiks eelarve piires ja oleksite lõpptulemusega rahul, vajate kogemustega partnerit, kes ehitab just sellise maja, mis vastab teie vajadustele.

Miks võtame aastas ette vaid 2-3 projekti

Sageli koormavad ehitusettevõtted end töödega üle ega jõua töid kokkulepitud ajaks lõpule viia ega tagada head kvaliteeti. See tekitab olukorra, kus uue maja hind kujuneb algselt planeeritust oluliselt suuremaks.

Meie eesmärk on teha Teile selline maja, mis peab remondita vastu aastakümneid ning valmib kokkulepitud ajakava ja eelarve piires. Seetõttu keskendume aastas korraga vaid 2-3 suuremale objektile.

Meil ei ole projekti- ega objektijuhte, rääkimata eelarve osakondadest või hankeallüksustest. Me suhtleme iga kliendiga vahetult, vältides bürokraatiat ja infomüra, nii suudame keskenduda ja uute oludega kiirelt ning väheste kuludega kohaneda.

Mida Profeldi “võtmed kätte” pakkumine sisaldab

Teeme Teile vastupidava ja kvaliteetse maja, mis vastab teie soovidele ja võimalustele. Täpsemalt sisaldab pakkumine järgmist:

1. Eksperdi koostatud ehituseelarve

Koostame Teie saadetud seletuskirja ja jooniste põhjal eelarve, mis vastab tegelikele hindadele ja annab Teile täpse ettekujutuse maja lõplikust maksumusest. Sellele järgneb isiklik kohtumine, kus arutame täpselt läbi Teie vajadused ja soovid materjalide osas. Tagame selle, et eelarve peegeldaks teie vajadusi, võimalusi ning vastaks tööde reaalsele maksumusele.

2. Ehitusplatsi ettevalmistus ja vajalike tehnovõrkude ehitus

Viime läbi kõik vajalikud mullatööd, rajame kommunikatsioonitrassid ning teostame kõik vajalikud ettevalmistustööd.

3. Vundamendi ehitus

Korralik vundament on vastupidava maja alus ning kasutame spetsiaalseid seadmeid ja järeleproovitufd materjale, et vältida hilisemaid ebameeldivaid ning kulukaid vajumisi. Ehitame peamiselt Raudbetoonist taldmikul lintvundamente, samuti ka postvundamente. Põhilisteks materjalideks on fibo kergplokid ja raudbetoon. Vundamentide alused tihendame ja kontrollime spetsiaalsete seadmetega. Vundamentide soojustuseks kasutame peamiselt pinnasesse sobivaid EPS soojustusplaate.

4. Elamu ehitus

Profeld ehitusel on rikkalik kogemus ja lai koostöövõrgustik, mis tagab selle, et Teie maja ehitamisel on kasutatud kaasaegset ehitusviisi, moodsaid tehnoloogiaid ja parimaid tehnilisi lahendusi. Oma valdkonna ekspertidena oleme kursis ehitusvaldkonna uudistega ning oskame Teile soovitada kõige optimaalsemaid lahendusi. Profeld pakub ka professionaalset projektijuhtimist, mis annab Teile südamerahu ning Te ei pea ise võtma töödejuhataja rolli.

Elamu ehituse sisse kuulub:

  • Põrandate valamine
  • Kandvate ja mittekandvate seinte ehitus
  • Vahelagede ehitus
  • Seinte ja lagede katete paigaldus
  • Vaheseinte ehitus
  • Soojustus ja isolatsioonitööd

5. Katuse ehitus

Meil on rikkalikk kogemus väga erinevat tüüpi katuste paigaldamisel ning nõustame erinevat tüüpi katuste plusside ja miinuste osas. Seetõttu saate teha infromeeritud otsuse, mis vastab kõige paremini teie vajadustele. Paigaldame järgmiseid katusekatteid: kivikatused (betoonkivi, savikivi), SBS katted (lamekatustel), plekist katted (Kiviprofiil, Klassic profiil, trapets), bituumensindel katusekate, bituumenlaineplaatidest katusekate. Lisaks paigaldame ka katuseaknaid ja vihmaveesüsteeme.

6. Sise- ja välisviimistlustööd

Kasutame viimistlusel kvaliteetseid materjale ja korraliku väljaõppe ning kogemusega töömehi. Teostame kõik vajalikud plaatimistööd, paigaldame hüdroisolatsiooni ja parketid, teeme krohvitööd ja värvime.

7. Fassaaditööd

Soojustame fassaade koos lõppviimistlusega. Lõppviimistlusena kasutame erinevaid krohvi ja värvitüüpe.

8. Eritööd

Koostöös heade partneritega teeme ka kõiki eritöid. Ventilatsioonitööde puhul teostame süsteemi passitamise, elektritööde osas teostame mõõdistused ja väljastame vastavustunnistuse.

9. Ehituse lõpetamine

Sageli jätavad ehitajad maha hulgaliselt ehitusprahti, mille koristamise ja äraveo eest vastutab majaomanik. Tagame selle, et ehituse lõppemisel on elamu ja selle ümbrus korralikult koristatud ning maja on täielikult valmis sisse-kolimiseks.

10. Kolimistööd

Soovi korral tuleme appi kolimisel ning aitame vanast kohast uude majja sisse kolida.

VÄGA OLULINE: 5-aastane lisagarantii

Enamik ehitusfirmasid annab Teile seaduses kohustuslikult ette nähtud 2-aastase garantii. Meie kogemus näitab, et suurimad ja majaomanikule kõige kulukamad probleemid ilmnevad kandekonstruktsioonides, millele enamik ehitajaid aga lisagarantiid ei anna.

Profeld annab Teie majale 2+3-aastase garantii, mis tähendab seda, et ehitise kõige olulisematel (kandvatel) osadel on lisagarantii 5 aastat Kui viimistlusega seotud probleeme on suhteliselt lihtne ja odav parandada, siis kandekonstruktsioonide remont on tunduvalt kulukam.

Teie investeeringu suurus

Maja lõpphind sõltub paljudest erinevatest faktoritest nagu kasutatavatest materjalidest, nende kogustest, ühikututest (nt. jm, m2), ühiku hindadest ja vajalikest töödest.

Paljud ehitusfirmad ei pea kinni kokkulepitud eelarvest ja puudub igasugune kontroll maja lõpphinna üle. Meil on aastatepikkune kogemus hinnapakkumiste koostamisel, mis vastavad tegelikele hindadele ning töömahtudele, mis annab Teile selge ettekujutuse lõplikust majahinnast. Kui soovite kasutada majaehitusel erimaterjale, saame ka sellega hinnapakkumises arvestada.

Majaehituspartneri Profeldi Ehituse taustast

Profeld Ehitus on 2005. aastal asutatud ehitusfirma, mis tegutseb peamiselt Tallinnas ja Harjumaal. Profeld Ehitus on ehitanud üle 40 ehitusobjekti, millest põhilise osa moodustavad eramajade ehitustööd eraklientidele. Profeldi juhtivad väärtused on usaldusväärsus ja püüdlus pakkuda klientidele alati vaid parimat kvaliteeti, mis on taganud erakordselt kõrge klientide rahulolu. Profeld Ehitus on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Ehitusettevõtjate Liidu liige ning omab ka Muinsuskaitse tegevusluba restaureerida muinsuskaitse aluseid objekte.

Vaata näiteid meie viimastest projektidest siit >>