Ehituseelarvete koostamine

Teostame kontrolleelarveid. Eelarve sisaldab turuhindu.

Koostame Teie saadetud seletuskirja ja jooniste põhjal eelarve, mis vastab tegelikele hindadele ja annab Teile täpse ettekujutuse maja lõplikust maksumusest. Sellele järgneb isiklik kohtumine, kus arutame täpselt läbi Teie vajadused ja soovid materjalide osas. Tagame selle, et eelarve peegeldaks teie vajadusi, võimalusi ning vastaks tööde reaalsele maksumusele.