Profeldi Ehituse arendusprojekte toetab ja kaasrahastab EAS Euroopa Liidu Struktuurifondidest

TLÜ abiga valmis veebi-põhine tellimuste ja kliendisuhete haldussüsteemi prototüüp (projekti toimus 01.02.10 – 30.06.10). Projekti toetas ja kaasrahastas EAS Euroopa Liidu Struktuurifondidest.

Perioodil 16. september 2010 kuni 08. detsember 2010 Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi Internetiturunduse praktikum Profeld Ehitus OÜ juhatuse liikmele. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.